zondag 11 september 2016

De kern van Lean Leiderschap in een aantal praktische punten

De samenhang van Lean

Lean in al haar complexiteit terug gebracht naar de eenvoud bestaat uit drie verschillende niveau's die cyclisch op elkaar ingrijpen. Elk met een eigen focus en eigen doel. Opeenvolgend gaat het om monozukuri (vakmanschap), de kwaliteit van het proces en de onderlinge samenwerking en tenslotte om het aansturen hiervan op een zodanige manier dat medewerkers klanten op een succesvolle manier kunnen bedienen.

De best mogelijke dienstverlening

Het eerste niveau  is de cyclische interactie tussen de klant en de medewerker. Hier speelt monozukuri en het zogenoemde leren zien van verspillingen de belangrijkste rol. Het gaat hier om vakmanschap en het toepassen van de standaard, de beste manier die op dat moment bekend is om het voor de klant goed te doen. De directe klant interactie geeft het beste inzicht in de actuele klanttevredenheid en daarmee zicht op de noodzaak om de standaard te verbeteren.

De best mogelijke processen en best mogelijke samenwerking

Het tweede niveau is de cyclische interactie tussen medewerkers onderling en de verbeteraar. Hier worden de Lean principes en Lean technieken toegepast. Doel is de standaard verbeteren via het toepassen van Kaizen. In de kern gaat het hier om het verbeteren van de "waardestroom" als geheel via het toepassen van omotenashi.Dit betekent vrij vertaald gastvrijheid in de keten. Het richt zich op het zodanig met elkaar verbinden van de schakels in de keten dat op samenwerkingsniveau perfecte dienstverlening mogelijk wordt. In Nederland wordt dit vaak foutvrij van mij genoemd. In de Japanse cultuur wordt het toegepast met als doel dat de volgende stap in de keten niet in verlegenheid te brengen met de kwaliteit van de output van de voorgaande processtap.

De best mogelijke aansturing

Het derde niveau is de cyclische interactie tussen medewerkers, verbeteraars en de leiding van de organisatie. Dit wordt in Lean Hoshin Kanri genoemd, hierbij zijn dagstartborden en visueel management belangrijke hulpmiddelen. In tegenstelling tot de vorige twee cycli gaat het hier niet om HOE je de dingen doet, maar om WAT er moet gebeuren om de organisatie een goede toekomst te geven.

De kern van Lean Leiderschap

Lean leiderschap richt zich op het optimaal in samenhang laten functioneren van deze cycli. De cycli samen vormen het Lean Systeem. Zo werken wij hier!. Dat klinkt eenvoudig maar vraagt een andere sturing dan nu veel in de praktijk wordt toegepast.
In de kern wordt het volgende van een Lean Leider verwacht:
  1. Sturen op het WAT en WAAROM (ware noorden, visie, richting geven), dat betekent geen brandjes blussen of oplossingen aandragen. Op de werkvloer vind je de juiste expertise en het vakmanschap om invulling te geven aan de HOE-vraag.
  2. Sturen op waardestromen en kwaliteit i.p.v. sturen op budget, support de Kaizens en geef tijd voor het verbeteren van processen als onderdeel van het reguliere werk (verbeteren is werktijd).
  3. Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid geven in plaats van controleren, stimuleer experimenteren en leren (van gemaakte fouten). Een lean organisatie is een lerende organisatie. Werkplezier is het werk goed kunnen doen en is een belangrijke voorwaarde voor tevreden klanten.
  4. Werkvloeren en successen vieren!
Samengevat betekent dit dat een Lean Leider als drager van de verbetercultuur het juiste voorbeeldgedrag geeft. Onderstaande afbeelding laat de rol verdeling zien in het Lean Systeem.

Meer blogs lezen? Kijk hier:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten